Jarmila Bařinková - Expert v oblasti BOZP a PO  
------------------------------------------------
.oO  Zpracování podkladů pro zaměstnavatele
.oO  Šetření a registrace pracovních úrazů
.oO  Kontroly dodržování předpisů
.oO  Školení zaměstnanců
 
Vyjdeme-li z obecné zkušenosti, že nic není absolutně bezpečné, pak musíme připustit, že i v tak zdánlivě zcela bezpečné situaci, kdy ležíme v posteli, může se znenadání venku něco zřítit, prorazit střechu vašeho domu a způsobit vám úraz.


-----------------------------------------
KONTAKT  | REFERENCE  | AKCE  | VÝTRŽNÍCI