Jarmila Bařinková - Expert v oblasti BOZP a PO
------------------------------------------------


Kontroly dodržování předpisů BHP a PO na pracovištích

  • kontroly pracovišť
  • kontrola výrobních a pracovních zařízení
  • vytipování závad s určením porušení předpisů
  • zpracování zápisu
  • stanovení nápravných opatření
  • provádění orientačních zjištění, zda zaměstnanci nepracují pod vlivem alkoholu-----------------------------------------
KONTAKT  | REFERENCE  | AKCE  | VÝTRŽNÍCI