Jarmila Bařinková - Expert v oblasti BOZP a PO
------------------------------------------------


Zpracování podkladů pro zaměstnavatele pro plné zajištění úkolů

v oblasti bezpečnosti práce (souladu se Zákoníkem práce)
 • zpracovávání technologických a pracovních postupů tak aby byly dodrženy zásady bezpečné práce a bezpečného chování na pracovišti
 • úkoly v prevenci rizik
  • vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů
  • stanovování opatření mající za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je, nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik
  • kontroly účinnosti stanovených opatření, kontroly jejich dodržování
 • stanovení podmínek pro poskytování OOPP, mycích prostředků a dezinfekčních prostředků, ochranných nápojů v souladu s prováděcím právním předpisem
 • zpracování pokynů, návodů, pravidel a řídících aktů v oblasti BHP dle požadavků zaměstnavatele
 • vytipování rizikových faktorů na pracovištích - hluk, vibrace, prach, teplo, chlad, fyzická zátěž, apod. v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

v oblasti požární ochrany (souladu se Zákonem o PO)
 • zavedení a zpracování předepsané dokumentace
 • plnění úkolů v oblasti požární ochrany


-----------------------------------------
KONTAKT | REFERENCE | AKCE | VÝTRŽNÍCI