Jarmila Bařinková - Expert v oblasti BOZP a PO
------------------------------------------------


Školení zaměstnanců v oblasti předpisů BHP a PO

  • zpracování osnovy školení
  • zpracování tématických a časových plánů pro školení v oblasti požární ochrany
  • seznámení s právními předpisy a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce
  • zpracování zkušebních textů k ověření znalostí předpisů BHP zaměstnanců dělnických profesí i technických zaměstnanců
  • vydání dokladu (osvědčení) o znalostech předpisů BHP - znalost těchto předpisů je nedílnou součástí kvalifikace


-----------------------------------------
KONTAKT  | REFERENCE  | AKCE  | VÝTRŽNÍCI